Nexus 10 - Kitkat key touch sound volume.

Printable View

B