Stock nexus 4 average screen on time?

Printable View