Titanium backup pro auto sync to drop box always skip.

Printable View