Nexus 4 autofocus problem - won't let me to take a pic

Printable View