Why do Nexus 5 to Nexus 5 calls on T-Mobile sound so fantastic?

Printable View