Any way to block SMS text on Nexus 7 kit-Kat?

Printable View