My wifi Nexus 7 shows mobile signal level icon

Printable View