To sensitive Touchscreen on the egdes

Printable View