Jellybean preinstalled on new 8013's

Printable View