No shutdown sound in the Note 3??? (shutdown.ogg)

Printable View