My Polaris won't stop auto saving while I type, how do I get it to stop?

Printable View